Business development, Operational Excellence

De snel opvolgende veranderingen in de markt noodzaken meer dan ooit tot aanpassingen binnen bedrijven. Deze veranderingen bieden juist kansen en mogelijkheden om de concurrentievoorsprong te behouden. Om de benodigde veranderingen in goede banen te leiden bestaat er behoefte aan specifieke ondersteuning. Value IQ heeft hier veel ervaring in en kan ondersteunen op het gebied van:

  • Policy Deployment: het vertalen van visie en strategie naar bedrijfs- en verbeterdoelen op operationeel niveau die voor iedere medewerker herkenbaar en meetbaar zijn. Op ieder niveau wordt duidelijk wat je nu moet doen om de strategische doelen te behalen. Eigenaarschap op alle niveaus binnen het bedrijf.
  • Herinrichting van organisatiestructuren, bedrijfsprocessen en informatiesystemen in lijn met de gekozen strategie.
  • Het opstellen van Businessplannen t.b.v. het management en stakeholders zoals financiers en investeerders.
  • Financial Modelling (Long Term Planning); vertaling en uitwerking van de gekozen strategie naar een financieel simulatiemodel voor het bepalen van het benodigd werkkapitaal, vereiste investeringen, benodigde financiering en vooral het effect op de kasstromen.
  • Het opzetten en uitwerken van nieuwe Product-Markt-Combinaties.
  • Het onderhouden van investor relations en het organiseren van de benodigde funding en bankfinancieringen.