Integrale methodische aanpak

De weg naar Operational Excellence: blijvende waarde creatie en groei.

De aanpak is gestructureerd en gefaseerd. Deze is gebaseerd op een wetenschappelijke methode en wordt opgeknipt in kleine behapbare stappen en te behalen mijlpalen. In overleg met de klant wordt bepaald hoe ver men wil gaan en in welk tempo. Afhankelijk van de gewenste ambitie en doel wordt er een specifiek op maat gemaakt plan opgesteld.

Bekijk de klantcases

Drie pijlers

Proces gericht

Vanuit de ondernemingsvisie en de gekozen strategie wordt middels een Gap Analysis de businesscase opgezet voor de belangrijkste resultaatgebieden. Hieruit wordt Performance Management ingericht en voor alle lagen geïmplementeerd. Dit zorgt over het algemeen al voor ca. 5 tot 10% resultaatverbetering.

Vervolgens wordt gezamenlijk met de operationeel verantwoordelijken de waarde stroom opgesteld, altijd geredeneerd vanuit de klant.  De volgende stap is de verspillingen in kaart brengen en te elimineren middels verbeter aan geleerde technieken. De verbeteringen leiden tot blijvende resultaatverbetering en worden eigenhandig geborgd door relatief eenvoudige specifiek uit te voeren audits.

 

Mens gericht

Plezier in het werk daar draait het om. Focus op communicatie, change en vooral gedrag. Hierbij wordt nauw aangesloten met werkvloer. Value IQ verzorgt de training van het gebruik van de verschillende Performance Management overleggen (dagstart, week- en maandoverleg). Dit vormt de basis voor de borging van autonoom continue verbeteren. Teams weer laten excelleren. Policy Deployment geeft richting en performance management de ruimte om bottom-up te verbeteren.

 

Financieel gericht

Heldere Business case waarbij de concrete operationele doelen worden vertaald in financiële resultaten. Hier komen de resultaten van de verbeteracties samen en wordt de financiële impact duidelijk. De operationele businesscase wordt vertaald naar in een financial Long Term Plan voor het bedrijf. Dit plan vormt de business case voor de Directie, managementteam.

Proces gericht

Mens gericht

Financieel gericht

Data science: the power of data

“Driven by Data, empowered by People and Passion”

Pieter Dekkers – Value IQ

Met Value Stream Mapping ontstaat er eenvoudig inzicht waar klantwaarde wordt toegevoegd en waar mogelijke verspillingen in het proces zitten. Maar hoe groot zijn die verspillingen?

Door middel van Process Mining kunnen snel de feitelijke verspillingen real time uit systeemdata in kaart worden gebracht. Proces Mining is een tool waarmee ERP data van uw systeem eenvoudig wordt verwerkt tot een waardestroom analyse. Deze analyse is gebaseerd op de feitelijke situatie van alle transacties binnen processtappen in uw bedrijf.

De verspillingen worden hiermee duidelijk gevisualiseerd waarna ze middels aangeleerde verbetertechnieken zoals Kaizen’s blijvend in kleine teams worden aangepakt. Hier is de relatie met Perfomance Management erg belangrijk. Je ziet meteen resultaat. Dit werkt voor de medewerkers enorm motiverend.