VAN VISIE NAAR RENDEMENT

Bedrijven worden geconfronteerd met snel veranderende omgevingen en markten. Nieuwe “game changing”  ontwikkelingen zoals deeleconomie, digitale, circulaire economie en robotisering leiden ertoe dat de bestaande bedrijfsvoering vaak niet meer passend is.

Om als bedrijf waarde te blijven creëren moet je snel en flexibel reageren op deze veranderingen.

Succesvolle bedrijven hebben zich aangepast door meer decentraal te gaan met slimme zelfsturende eenheden. Hiërarchische lijnsturing gaat steeds meer over op projectsturing met als doel: duurzame slimme waardeontwikkeling.

Value IQ,  Consultancy en Interim-management is gespecialiseerd in duurzame waardecreatie met organisatorische- en indien nodig financiële-herstructurering. Gebaseerd op een uit Operational Excellence afgeleide integrale methode, ondersteund met Data-Science worden procesverbeteringsacties ingezet die blijvend effect hebben.

 

Met de bedrijfsvisie als uitgangspunt, worden strategische doelen vastgesteld en vertaalt naar operationele prestaties en verbeteringsdoelen. Deze doelstellingen vormen de basis voor alle verbeteractiviteiten binnen het bedrijf. Met deze methode zijn alle procesverbeteringsprojecten ingebed en in lijn met de strategische visie van het bedrijf. Deze aanpak leidt tot een duurzaam continu verbeterend bedrijf.

KERNGEBIEDEN

null

Lean

null

Business development

null

Interim management

TEVREDEN KLANTEN

Value IQ heeft turn-key opdrachten vervult voor klanten van klein tot groot. Value IQ draagt zorg voor een volledige maatwerk implementatie. Van plan tot en met de uitvoer en borging. De rol en inzet van Value IQ verandert gedurende de loop van het project.  Beginnend als procesverbeteraar en verandermanager schuift de rol op naar een coach en Trusted Advisor met de tevreden klanten van het eerste uur.

Segmenten

Gegeven de brede ervaring en de universele toepasbaarheid van Continue Verbeteren heeft Value IQ projecten uitgevoerd in verschillende segmenten zoals: productiebedrijven in de machinebouw en transportsystemen, Handelsbedrijven, Grafische industrie, Food, Feed, Zakelijke dienstverlening, Uitzendbranche, Detachering, Vastgoed, High Tech industrie, IT services, Maintenance etc.

Omvang

De bedrijfsomvang van het klantenbestand varieert van een scale-up met een paar medewerkers tot grote MKB+ en corporate bedrijven. Omdat de verbeterprojecten klein en van onderaf worden opgepakt is grootte niet bepalend.

IN GETALLEN

0
Succesvolle projecten
0
Gemiddelde verspillingsreductie per project (EUR)
0
Gemiddelde doorlooptijd reductie (%)