Data science: the power of data

Met Value Stream Mapping ontstaat er eenvoudig inzicht waar klantwaarde wordt toegevoegd en waar mogelijke verspillingen in het proces zitten. Maar hoe groot zijn die verspillingen?

Door middel van Process Mining kunnen snel de feitelijke verspillingen real time uit systeemdata in kaart worden gebracht. Proces Mining is een tool waarmee ERP data van uw systeem eenvoudig wordt verwerkt tot een waardestroom analyse. Deze analyse is gebaseerd op de feitelijke situatie van alle transacties binnen processtappen in uw bedrijf.

De verspillingen worden hiermee duidelijk gevisualiseerd waarna ze middels aangeleerde verbetertechnieken zoals Kaizen’s blijvend in kleine teams worden aangepakt. Hier is de relatie met Perfomance Management erg belangrijk. Je ziet meteen resultaat. Dit werkt voor de medewerkers enorm motiverend.

“Driven by Data, empowered by People and Passion”

Pieter Dekkers – Value IQ